Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, ELING 2:9 M.FL. ELINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra grinden i Eling, neg.nr. 04/124:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ELINGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ELING 2:9

ELING 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger i den norra och högst belägna delen av kyrkogården. Denna är närmast rektangulär och kantas i söder och öster av en kallmurad stödmur av gråsten. I väster är en murad stödmur och i norr en slarvigt lagd kallmur, likaså av gråsten. Murarna kantas av askar och lönnar, vilka planterades 1859. I nordväst är en utvidgning från 1960 med ett antal björkar. Innan dess hade flera utvidgningar redan företagits. Kyrkogården har två ingångar, en i väster mitt för portalen, och en i det nordöstra hörnet. Den förra har murade grindstolpar från 1855 med spritputs och slätputsade hörn. Dessa är vitkalkade och kröns av skråkantade k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister