Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, FYRUNGA 4:27 FYRUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fyrunga kyrka, neg.nr. 04/130:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FYRUNGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FYRUNGA 4:27

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nygotiska centralkyrkan ligger med koret åt väster på en platå i den västra delen av en liten rektangulär kyrkogård. Denna kantas av syrenhäckar och en rad av gamla askar och lönnar, samt en kallmur av gråsten som i öster bildar stödmur. Här finns en öppning med grindstolpar av huggen gråsten och en smidd gråmålad pargrind från 1876. Från denna leder en rak grusgång via ett par trappor upp till kyrkan och omgärdar densamma. Gravarna är förlagda till den lägre östra hälften av kyrkogården och ligger i nord-sydliga rader. I sydost är flera gravar med stenram eller järnstaket. Vid kallmuren i norr står tre gravkors från 1600-talet ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister