Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, JUNG 19:1 JUNGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jungs kyrka och kyrkogård, neg.nr. 04/133:18.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JUNGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JUNG 19:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan i empirestil ligger med koret åt öster i mitten av en närmast kvadratisk kyrkogård. Denna omges av en kallmurad stödmur av gråsten från 1858 med öppning i väster mitt för kyrkporten och i norr. Muren kantas av almar från 1915 och en syrenhäck. Den västra öppningen har grindstolpar av kalksten med klot. Dessa uppbär en smidd pargrind. I norr är en trappa med en enkel grind. Kyrkogården utvidgades 1972 och 1984 åt norr, varvid även förråd och vaktmästeri uppfördes därstädes. Kyrkan omgärdas av en bred grusgång med gångar till grindarna. Gravvårdarna står på sydsidan i nord-sydliga rader och på nordsidan i öst-västliga. Flert...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas