Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, OLTORP 3:1 KVÄNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkogård, neg.nr. 04/137:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVÄNUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OLTORP 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger med koret åt nordost i det västra hörnet av en rektangulär kyrkogård. Denna del av kyrkogården bildar en platå med stödmurar. I nordost är en långsmal utvidgning från 1953. Sistnämnda omges av en barrhäck medan kyrkogården i övrigt begränsas av en kallmur av gråsten. I västra hälften är rader av gamla lönnar. Kyrkogården har fyra ingångar. En mitt för var och en av kyrkportarna och två i det östra hörnet av den senaste utvidgningen. De förra har stolpar av kalksten med klot (den sydvästra har sentida lyktor istället för klot) och smidda stickbågade pargrindar med löv. De senare har stolpar av granit med klot och smi...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas