Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, LARV 7:1 LARVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Grind, neg.nr. 04/114:10.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LARVS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LARV 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger med koret åt öster i den nordöstra delen av en närmast triangulär kyrkogård. Kring kyrkogården är kallmurar av gråsten, vilka vid branterna i norr och sydost går över till att bli stödmurar. Den norra stöttas bitvis av järnvägsräls. Innanför murarna är rader av hundraåriga lönnar och almar. Muren har fyra öppningar. Den västra är mitt för tornet och den östra befinner sig i "triangelns" spets med en trappa av nötta kalkstenshällar ned till en stig som mynnar i vägkorset. I söder är en öppning till parkeringens grusplan och en till den nya delen av kyrkogården, anlagd 1982. Alla öppningar utom den sistnämnda har grin...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas