Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, LEVENE 1:148 LEVENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff950232

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEVENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LEVENE 1:148

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger med koret åt öster i den nordöstra delen av en rektangulär kyrkogård, vars södra hälft är en utvidgning från 1953. Kyrkogården kantas i öster av en kallmur av gråsten, vilken i norr och väster är stödmur. Längs denna är lövhäckar och i söder är enbart häckar. I denna murs nordöstra hörn och i dess norra del finns tre stycken av huggna sandstensomfattningar till fönster, sannolikt unggotiska. Den gamla delen av kyrkogården kantas av gamla almar. I öster är mitt för koret en öppning med grindstolpar av kalksten med klot och pargrind. Mot kungsgården är en smal öppning med stolpar och grind av järn. På kyrkogården står...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas