Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, LONG 8:1 LONGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Longs kyrka, neg.nr. 04/146:21.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LONGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LONG 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nygotiska salkyrkan ligger med koret åt öster på krönet av en rektangulär kyrkogård. Kyrkan delar denna i två delar som sluttar åt nordost respektive sydväst. Kyrkogården omges av en kallmurad stödmur av gråsten. I nordost har denna en öppning med grindstolpar av granit med fasade krön och pargrind av järn. Dateringen torde sammanfalla med kyrkans nybyggnad år 1897. Längs muren är en lövhäck och almar som sannolikt planterades nämnda år. Fram till kyrkan leder en grusgång med tuktad lindallé. Gången omgärdar hela kyrkan. På insidan av häckarna är med jämna avstånd 25 stycken gravkors i kalksten från 1600- och 1700-tal. 1900-tale...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas