Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, LÄNGJUM 18:1 LÄNGJUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrka och kyrkogård, neg.nr. 04/116:05.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄNGJUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÄNGJUM 18:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den medeltida salkyrkan ligger med koret åt öster i den norra delen av en rektangulär kyrkogård som i söder sluttar ned mot bäcken. Kyrkogården inhägnas av en kallmur av gråsten. I norr och söder övergår denna i en stödmur. I väster är mitt för kyrkans portal en öppning med grindstolpar av kanthuggen kalksten med klot. Dessa uppbär en smidd pargrind. Längs södra och norra muren är askar och lönnar. Murar, grindar och plantering härrör från 1887 då kyrkogården utvidgades. Vid västmuren är en rad med nyplanterade lövträd och bakom östmuren är en syrenhäck mot den intilliggande gården. In till densamma är en öppning kantad av två resta...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas