Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, NAUM 13:1 NAUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Naums kyrka och kyrkogård. Neg.nr. 04/133:03.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NAUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NAUM 13:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Träkyrkan ligger med koret åt öster i mitten av en rektangulär kyrkogård, 1890 utvidgad åt norr. Kyrkogården kantas mot vägen i väster av en låg mur av tuktad kalksten. Framför kyrkans västport är en öppning med grindstolpar av samma sten med krönande lyktor. Mellan dessa är en tredelad smidesgrind. I söder utgörs begränsningen av en liten brant med gamla ekar och kastanjer. I norr och öster är en låg barrhäck samt en trädrad med gamla askar och lönnar. Nordsidan har ett par grindstolpar av granit med en smidd pargrind, sannolikt från 1932. I öster är enbart ett par granitstolpar. Mellan öppningarna och runt kyrkan löper en grusgång...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas