Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, VÅNGA 27:1 NORRA VÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkogård, neg.nr. 04/142:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA VÅNGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅNGA 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Korskyrkan från 1876 ligger med koret åt öster i den norra och högsta delen av en rektangulär kyrkogård. Den omges av mossbelupna kallmurar som kantas av en rad med bl.a. gamla ekar och lönnar. Muren har fem öppningar. Den västra ligger mitt för västporten, den norra mitt för nordporten och den södra mitt för motsvarande port i andra korsarmen. Dessa har grovt tuktade grindstolpar av gråsten med smidda pargrindar. Åt öster är två öppningar, en mot prästgården och en mot parkeringen. De har samma slags grindstolpar, men enkla grindar. Invid prästgårdsgrinden finns i muren ett överstycke till ett litet rundbågat fönster, hugget av san...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas