Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, RYDA 14:1 RYDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrka och kyrkogård, neg.nr. 04/128:15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RYDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYDA 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den gustavianska salkyrkan ligger i den södra och äldsta delen av en närmast rektangulär kyrkogård. Den norra hälften tillkom vid en utvidgning 1943. Kyrkogården omges av en kallmur av gråsten, vilken i nordost och norr utgör stödmur. Här kantas den av en lövhäck. Alla murar kantas även av lövträd. I öster är några gamla almar och askar, övriga trädrader är nyplanterade. Muren har fyra öppningar, varav den östra saknar grind. Den södra av de västra öppningarna ligger mitt för kyrkans västportal. Båda har portstolpar från 1943 av huggen kalksten med krönande klot. Den södra har en tredelad smidesgrind och den norra en pargrind. Dessa...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas