Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, SKARSTAD 13:1 SKARSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkogård, neg.nr. 04/110:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKARSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKARSTAD 13:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska salkyrkan ligger centralt på en rektangulär kyrkogård med koret åt öster. Kyrkogården utvidgades 1926 åt söder och väster. Bogårdsmuren utgörs av en låg kallmur av gråsten. Denna kantas i väster och söder av pilar och i övrigt av unga askar. Muren har fyra öppningar, varav två i väster. Den norra av dessa är mitt för västportalen och har grindstolpar av kalkstenshällar med krönande klot. Dessa stadgas av järnband och bär upp en smidd pargrind, sannolikt från 1926. Den södra öppningen har fyrkantiga betongstolpar som bär granitklot och pargrind av samma slag som ovannämnda. I norr är en öppning i väster med enkla...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas