Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, SLÄDENE 12:1 SLÄDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Slädene kyrka, neg.nr. 04/150:04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLÄDENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SLÄDENE 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den lilla timmerkyrkan ligger med koret åt norr på en samtida nordlig utlöpare från den ursprungliga rektangulära kyrkogården. Denna omges av kallmurar av gråsten, medan det i norr är en stödmur med lövhäckar. På insidan är en rad av gamla lönnar och askar. Mitt i den södra muren är en öppning med två trästolpar och en pargrind av järn. Från denna löper en rak grusgång fram till kyrkan och omsluter denna. I det nordöstra hörnet är en enkel järngrind med två stolpar av tuktad gråsten. Gravvårdarna ligger i några nord-sydliga rader. Från 1600- och 1700-tal finns längs östmuren åtta hjulkors av kalksten, en i marken nedgrävd gravtumba,...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas