Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, LUNDBY 22:1 SÖDRA LUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrka och kyrkogård, neg.nr. 04/121:24.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA LUNDBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUNDBY 22:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger med koret åt öster på en central platå inom en närmast rund kyrkogård (enligt uppgift åttkantig). Kring kyrkogården löper kallmurar av gråsten som anlades 1867, från vilket år även öppningarnas utformning härrör. Det finns en öppning i nordväst och en i söder. Båda har grindstolpar av huggen kalksten med krönande klot och smidda pargrindar. Murens insida kantas av en syrenhäck samt askar, lönnar och kastanjer som planterades 1885. Mellan grindarna och kyrkportarna löper en bred krattad grusgång, i övrigt utgörs kyrkogården av gräsytor. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns en rund förhöjning med klockstapeln. Denna för...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas