Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, TRÅVAD 3:87 TRÅVADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrka och kyrkogård, neg.nr. 04/118:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÅVADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRÅVAD 3:87

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger med koret åt nordost i den sydvästra delen av en rektangulär kyrkogård som åt nordväst fått en lika stor utvidgning. Den äldre delen kantas av en låg kallmurad stödmur utom i väster där Lidan utgör en naturlig begränsning. I backen ner mot denna är dock en mindre sträcka med kallmurad stödmur. I denna är en liten trappa av gråstenshällar, kantad av två vittrade gravhällar från 1600-tal. Kyrkogården har tre ingångar. I sydost är en öppning mitt för mittportalen och likaså en i det östra hörnet mot den asfalterade parkeringen. Dessa har grindstolpar av huggen kalksten med klot och smidda pargrindar som sannolikt härr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas