Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, VÄSTERBITTERNA 6:1 BITTERNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkogård, neg.nr. 04/122:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BITTERNA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERBITTERNA 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger med koret åt öster i den nordöstra delen av en närmast kvadratisk kyrkogård. Kyrkan ligger på den högsta punkten och har sluttningar åt alla håll utom åt norr. Kyrkogården kantas av en kallmur av gråsten, vilken i öster har karaktär av stödmur. Insidan av denna kantas av sekelgamla lövträd, bl.a. flera almar. Muren har fyra öppningar, två i söder och två i öster. De södra saknar grindar och det är endast den västra av dessa som har stolpar. Dessa är av huggen granit med fasade krön. Dessa stolpar är likadana i öster. Den södra av öppningarna där har en smidd pargrind och den norra en enkel smidesgrind av samma typ. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas