Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, EMTUNGA 6:1 ÖNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Önums kyrka och kyrkogård, neg.nr. 04/106:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖNUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EMTUNGA 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska salkyrkan ligger med koret åt öster i den västra hälften av en rektangulär kyrkogård. Bogårdsmurarna utgörs av ursprungliga kallmurar med gråsten. Dessa har tre öppningar. De är centralt placerade i väster, öster och norr. De förstnämnda har fyrkantiga grindstolpar av kalksten med krönande klot. De uppbär smidda pargrindar. I norr är en enkel smidesgrind mot skolan. Längs murarna är rader av ursprungliga almar och askar. I kyrkogårdens sydvästra hörn är ett uthus. Mellan grindarna och runt kyrkan är breda och raka gångar med krattat grus. Längs den östra är en ung lövträdsallé. Gravarna ligger över hela kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas