Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, ÖTTUM 29:1 ÖTTUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkogård, neg.nr.04/140:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖTTUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖTTUM 29:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan från 1872 ligger med koret åt öster i mitten av en rektangulär kyrkogård. Denna omges av stödmurar, i vilka återfinns en hel del huggen sandsten från den gamla kyrkan (i söder finns ett kolonnskaft). På insidan står en rad av askar, lönnar och almar, sannolikt samtida med kyrkan. Muren har en central öppning i varje väderstreck. Den västra har grindstolpar av kalksten med klot. Dessa bär en smidd pargrind av samma slag som även finns i söder. Sistnämnda bärs av två tjärade trästolpar med fasade krön, täckta av svart plåt. Samma grindstolpar är i öster och bär en smidd pargrind, sannolikt från 1950-tal, varför det kan antas...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas