Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, TYSTBERGA 1:4 M.FL. TYSTBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-955.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYSTBERGA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

TYSTBERGA 1:4

TYSTBERGA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Tystberga kyrka är centralt placerad på den äldsta delen av kyrkogården som omgärdas av en kallmurad stenmur. Kring denna del av kyrkogården löper en trädkrans bestående av askar. I öster har en utvidgning av kyrkogården skett och denna omges av en klippt avenbokshäck. På denna del har även en minneslund anlagts.

Ingångar till kyrkogården finns i den norra murens västra och östra del samt även till den nya delen. Ingångarna till den äldre delen sker genom putsade (sprit- och slätputs) grindstolpar med huvar i målad järnplåt krönta av klot och grindar av järn. Från vardera grinden löper en grusgång åt söder och på var sida om kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande