Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FJÄRDINGEN 24:6 BONDKYRKAN) Ny sökning Tillbaka till sökning

f9913502

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELGA TREFALDIGHETS KYRKA (akt.), BONDKYRKAN) (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FJÄRDINGEN 24:6

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Helga Trefaldighets kyrka utgör sockenkyrka för Helga Trefaldighets socken som tidigare gick under namnet Bondkyrko socken. Kyrkan kallades därför Bondkyrkan. Enligt Peringskiöld är kyrkan vigd till Sankt Staffan. En georadarundersökning från 2005 visar att den nuvarande Trefaldighetskyrkan haft en föregångare som legat på platsen för Uppsala domkyrka. När domkyrkan började uppföras på 1270-talet flyttades Trefaldighetskyrkan till en ny plats ca 100 m söderut. Där nyuppfördes den som en träkyrka och försågs snart med en sakristia av tegel.

Det finns inte längre någon kyrkogård vid Helga Trefaldighets kyrka. Den ursprungliga begr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister