Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, HOLMEN 1:24 KÄLLSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1992-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLSJÖ KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOLMEN 1:24

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan ligger i norra delen av samhället.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av en kallmurad skalmur av huggen sten. Runt kyrkan leder en asfalterad gång. En del större ekar växer runt kyrkogården. Huvudingången är placerad i öster med en vacker smidesgrind med relativt höga grindstolpar. Vissa delar av muren i N och S består av häckrader. Kyrkogården sluttar mot väster. Här finns också stentrappor. I söder finns ännu en ingång med trappa och modernt handledsräcke.

I väster finns en nyare kyrkogårdsdel med mur och grindar. Ingången till denna är placerad i söder. Gravvårdarna som är enkelt utformade ligger i N-S riktning. På kyrkogård...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister