Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Krokom kn, OFFERDALS PRÄSTBORD 2:1 OFFERDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4197-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OFFERDALS KYRKA (akt.)
Jämtland
Krokom

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OFFERDALS PRÄSTBORD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

KYRKOANLÄGGNINGEN
Kyrkogården avgränsas mot norr av kyrkobyggnaden och en mur av skiffer, troligen uppförd 1959, som ligger an mot nordvästra hörnet av långhuset och som fortsätter på andra sidan sakristian. Gravvårdar omger kyrkan i alla väderstreck utom i norr. Runt kyrkan ligger grusgångar. I öster finns äldre gravvårdar, samt en gravkammare med en bakomliggande tät granhäck. Gravkammaren tillhör Burmanska familjen. Den murade byggnaden är kvadratisk till formen och krönt av ett tälttak klätt med kopparplåt. Sockeln är av sten och fasaden är putsad. Putsen restaurerades 2002. Entrédörren är låg och bred av breda fasade brädor o...

Läs mer i eget fönster