Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, ÖSTANBYN 46:1 GRYTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

grytnäs 1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTNÄS KYRKA (akt.)
Dalarna
Avesta

Bostadsbebyggelse - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTANBYN 46:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka, och en ekonomibyggnad som också rymmer ett bårhus.

Kyrkogården begränsades länge till en smal jordremsa kring kyrkan som så småningom utvidgades mot öster. Den omgavs av en gråstensmur försedd med stiglucka vid huvudingången i väster. Nedre murdelen av den gamla kyrkoinhägnaden utgör nuvarande mur i söder och grunden under de stora stenblocken som tillkommit i ett senare skede. I väster och söder utgör de kvarstående låga murarna stödmur för gamla kyrkogårdens jordfyllning.

Kyrkogården har utvidgats i flera etapper, först mot öster och sedan på 1960- och 1980-talen mot sydost....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande