Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borlänge kn, NORR AMSBERG 9:13 AMSBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1241-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AMSBERGS KAPELL (akt.)
Dalarna
Borlänge

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

NORR AMSBERG 9:13

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en kyrkogård i två delar med ett kapell och en klockstapel som är belägen söder om kyrkogården. Samt finns på anläggningen också ett bårhus/gravkapell, ett pumphus samt en redskapsbod.

Begravningsplats har inte förekommit i anslutning till kapellet förrän omkring 1800. Fram till dess användes Stora Tunas kyrkogård, som ligger ca en mil söder ut.
Kyrkans nuvarande kyrkogård består av två sammanslagna enheter, en äldre och en yngre, vilka sträcker sig öster och norr om kyrkan. Den gamla kyrkogården, anlagd öster om kyrkan, utvidgades 1925 mot norr. Båda delarna har sammanflätats såväl beträffande utformning...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik