Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvidsjaur kn, ARVIDSJAUR 6:8 ARVIDSJAUR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1077-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARVIDSJAUR KYRKA (akt.)
Norrbotten
Arvidsjaur

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ARVIDSJAUR 6:8

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkotomt – kyrkogården
Kyrkan är den andra på samma plats, men i Arvidsjaur är det den femte kyrkan. De tidigare låg ca en
km västerut. Kyrkan omges av gräsmatta med spridda träd och buskar. Några äldre, mer påkostade
gravar ligger här. Ett nätt smidesstaket avgränsar kyrkotomten från omgivningen och kyrkogården.
Gångarna är grusade. Norr om kyrkan fortsätter kyrkotomten i kyrkogården.
Kyrkogården är tagen i anspråk i etapper. Här finns ett sentida (1958) kapell ett stycke ifrån kyrkan.
Det har ett brant sadeltak och är klätt med beige panel. På de äldsta delarna av kyrkogården, i
närheten av kyrkan, överväger grusgravarna (...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister