Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Överkalix kn, ÖVERKALIX KYRKA 1:1 ÖVERKALIX KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Överkalixkyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖVERKALIX KYRKA (akt.)
Norrbotten
Överkalix

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖVERKALIX KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan ligger mitt på en plan gräskyrkogård utan kvartersindelning. Merparten av
gravvårdarna har en likartad storlek och form även om det finns inslag av mer påkostade
vårdar. Kyrkogården omgärdas av en mur i huggen sten med torvhätta. Längs muren
växer björk och rönn, och inne på kyrkogården finns någon mindre rönndunge. Huvudgången
har en allé av varannan björk och rönn. På kyrkogården finns ett nät av
grusgångar men en av gångarna är asfalterad.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets byggnadsregister