Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, BÅRARYD 3:4 M.FL. BÅRARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bårarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÅRARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÅRARYD 3:4

BÅRARYD 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Båraryds kyrkogård har en rektangulär plan med öst-västlig utsträckning.
Uppbyggnaden är axial med kyrkan i mitten av den
öst-västliga axeln. Ändpunkt i öster är Wilhelm Gislows mausoleum.
Kyrkogårdens sydvästra del är kvarter A och den sydöstra kvarter
B. Mellan sakristian och mausoleet ligger kvarter E. Nordvästra
delen utgörs av kvarter C och nordöstra av kvarter D. Kvarter A,
B, D och E utgör idag en sammanhängande gräsmatta. Söder om
kyrkan sluttar terrängen svagt åt söder.

Omgärdning
Kyrkogården omges av en kallmur från 1880. Den är ca 1 – 1,5
meter hög och bildar i norr och söder stödmur. Material...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande