Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Simrishamn kn, VEMMERLÖV 100:1 ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1529-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA (akt.)
Skåne
Simrishamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VEMMERLÖV 100:1

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Kyrkomiljö
Östra Vemmerlöv ligger i sydöstra Skåne några kilometer från Skånes östra kust och Simrishamns tätort. Landskapet kring Östra Vemmerlöv by är ett öppet jordbrukslandskap. Södra delarna karaktäriseras av slättmark medan landskapet i mellersta delarna består av mjukt böljande kullar, bitvis mycket kuperat. I socknens norra delar finns stora skogsområden i anslutning till Gyllebo sjö och slott. Ett biflöde till Tommarpsån, Kippabäcken, rinner genom Östra Vemmerlöv. Väster om Östra Vemmerlöv rinner Listarumsån som förbinder Tommarpsån med Gylllebosjön. Stora områden kring Östra Vemmerlöv har tidigare varit sankmarker vilka f...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas