Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, HEDA 7:1 HEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Heda kyrka, 100

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDA KYRKOGÅRD (akt.), HEDA KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDA 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Heda kyrka
Heda är en medeltida socken och kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets
mitt. Kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor. De äldsta delarna är
uppförda av kalksten i olika etapper under medeltiden. Tornet är ovanligt högt och
smäckert och på södra sidan finns ett kapell, som sannolikt tillkommit på kungligt
initiativ. I kapellets södra mur finns en piscina inmurad med reliefer av mycket hög
konstnärlig kvalitet. På norra sidan finns ett sidoskepp med influenser från
cisterciensisk arkitektur. I mitten av 1800-talet restaurerades kyrkan och tillbyggdes
med ett nytt kor samt korsarmar i...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Heda är en medeltida socken och kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt. Kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor. De äldsta delarna är uppförda av kalksten i olika etapper under medeltiden. Tornet är ovanligt högt och smäckert och på södra sidan finns ett kapell, som sannolikt tillkommit på kungligt initiativ. I kapellets södra mur finns en piscina inmurad med reliefer av mycket hög konstnärlig kvalitet. På norra sidan finns ett sidoskepp med influenser från cisterciensisk arkitektur. I mitten av 1800-talet restaurerades kyrkan och tillbyggdes med ett nytt kor samt korsarmar i söder och norr av ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister