Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, ÅBY 27:1 STORA ÅBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stora Åby kyrka, 48

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA ÅBY KYRKOGÅRD (akt.), STORA ÅBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅBY 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

STORA ÅBY KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger ca 3 km öster om Ödeshögs samhälle. Kyrkogården
har en rektangulär planform i nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens norra del
och kyrkans långhus är orienterat i öst/väst.

Stora Åby kyrka
Stora Åby är en medeltida socken. Kyrkan har ett mycket dominant läge på en markerad höjd
i det öppna odlingslandskapet. Den uppfördes ursprungligen under 1100- eller 1200-talen.
Mellan åren 1756-1757 uppfördes ett nytt långhus intill det bevarade medeltida tornet. Den
nya kyrkobyggnaden uppfördes av östgötabyggmästaren Petter Frimodig efter ritningar av
biskop Rhyze...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Stora Åby är en medeltida socken. Kyrkan har ett mycket dominant läge på en markerad höjd i det öppna odlingslandskapet. Den uppfördes ursprungligen under 1100- eller 1200-talen. Mellan åren 1756-1757 uppfördes ett nytt långhus intill det bevarade medeltida tornet. Den nya kyrkobyggnaden uppfördes av östgötabyggmästaren Petter Frimodig efter ritningar av biskop Rhyzelius i Linköping. Tornspiran fick en för Petter Frimodig typisk utformning. Kyrkan fick ett rektangulärt långhus med rakslutet kor av långhusets bredd med bakomliggande sakristia. Långhuset täcks av ett kopparklätt brutet takfall, vilket ursprungligen var spåntäckt och f...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister