Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, SVANSHALS 9:1 SVANSHALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Svanshals kyrka, 859

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVANSHALS KYRKOGÅRD (akt.), SVANSHALS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SVANSHALS 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i det öppna slättlandskapet söder om Tåkern.
Kyrkogården har en något sned rektangulär planform i nord/västlig riktning. Kyrkan
ligger på kyrkogårdens södra del och kyrkans långhus är orienterat i öst/väst.

Svanshals kyrka
Svanshals är en medeltida socken. Kyrkan är belägen på slätten söder om sjön Tåkern
och omges av jordbruksbebyggelse i ett flackt odlingslandskap. I kyrkans omedelbara
närhet återfinns ett f d sockenmagasin och en skolbyggnad. Kyrkan är uppförd av sten
under sannolikt 1100-talet med ett rektangulärt långhus och torn i väster. Den präglas
dock, såväl exteriört som int...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Svanshals är en medeltida socken. Kyrkan är belägen på slätten söder om sjön Tåkern och omges av jordbruksbebyggelse i ett flackt odlingslandskap. I kyrkans omedelbara närhet återfinns ett f d sockenmagasin och en skolbyggnad. Kyrkan är uppförd av sten under sannolikt 1100-talet med ett rektangulärt långhus och torn i väster. Den präglas dock, såväl exteriört som interiört, av en omfattande ombyggnad 1844-1845 under ledning av östgötabyggmästaren Abraham Nyström. Kyrkan har vitputsade fasader under ett spåntäckt sadeltak. Tornet är försett med en nyklassicistisk öppen lanternin. Huvudingången är via tornet i väster.
KYRKOGÅRDEN omg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister