Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, TREHÖRNA 2:1 TREHÖRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Trehörna, 87

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TREHÖRNA KYRKOGÅRD (akt.), TREHÖRNA KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TREHÖRNA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

TREHÖRNA KYRKOGÅRD
Trehörna kyrka med omgivande kyrkogård är belägen i skogsbygden vid stranden av
Trehörnasjön. Genom två utvidgningar, kvarter II och III, har kyrkogården fått en
rektangulär form i nord/sydlig riktning. Den äldre delen, kvarter I, är något rektangulär i
väst/östlig riktning. Kyrkan ligger något förskjuten mot norr inom den äldre delen med
långhuset i väst/östlig riktning.

Trehörna kyrka
Trehörna socken bildades 1643 av delar som ingick i socknarna Stora Åby, Säby och
Linderås. Den nybildade socknens första kyrka uppfördes mellan åren 1643-1647.
Kyrkobygget bekostades till stor del av överste Arvid Ribbi...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Trehörna socken bildades 1643 av delar som ingick i socknarna Stora Åby, Säby och Linderås. Den nybildade socknens första kyrka uppfördes mellan åren 1643-1647. Kyrkobygget bekostades till stor del av överste Arvid Ribbing, som ägde Trehörna säteri. I mitten av 1800-talet revs kyrkan då den var för liten för den växande befolkningen och då den även var i mycket dåligt skick. Den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes av timmer 1861 av soldaten Carl Fröjd i Brickarp, delvis av byggnadsmaterial från den gamla kyrkan. Den fick ett rektangulärt långhus med rakslutet kor av långhusets bredd, bakomliggande flersidig sakristia och torn i väste...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister