Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, TOLLSTAD 1:11 VÄSTRA TOLLSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Tollstad kyrka, 58

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA TOLLSTAD KYRKOGÅRD (akt.), VÄSTRA TOLLSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOLLSTAD 1:11

Beskrivning

Inventeringsår 2006

VÄSTRA TOLLSTAD KYRKOGÅRD
Västra Tollstads kyrka och kyrkogård ligger på östgötaslättens södra del öster om
tätorten Hästholmen. Läget är mycket öppet. Kyrkomiljön omges av fullåkersbygd med
byar i nordöst och sydöst.

Västra Tollstad kyrka
Västra Tollstad är en medeltida sockenbildning och omnämns redan 1156 som
Tolfstadha. Den äldsta kända kyrkan var uppförd av sten under 1100- eller 1200-talet.
Det enda som återstår av den medeltida kyrkan är tornets bottenvåning, som vid en
nybyggnation 1840-1843 sparades för att utnyttjas som sakristia. Den nya
kyrkobyggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Johan Carlberg och
ö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Västra Tollstad är en medeltida sockenbildning och omnämns redan 1156 som Tolfstadha. Den äldsta kända kyrkan var uppförd av sten under 1100- eller 1200-talet. Det enda som återstår av den medeltida kyrkan är tornets bottenvåning, som vid en nybyggnation 1840-1843 sparades för att utnyttjas som sakristia. Den nya kyrkobyggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Johan Carlberg och östgötabyggmästaren Abraham Nyström. Den förlades med koret i norr och tornet hamnade mitt på den östra fasaden. Exteriören fick ett för tiden typiskt utseende med vita putsade fasader, rundbågiga fönsteröppningar, ett relativt flackt sadeltak och torne...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister