Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, ÖDESHÖG 15:1 ÖDESHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödeshögs kyrka, 544

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖDESHÖGS KYRKOGÅRD (akt.), ÖDESHÖGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖDESHÖG 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger centralt placerad i Ödeshögs samhälle. Kyrkogården
har en rektangulär planform i nordvästlig/sydöstlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens
sydvästra del och kyrkans långhus är orienterat i öst/väst, tornet är beläget i öster. I rapporten
benämns kyrkogårdsmurens långsidor ligga enligt följande väderstreck; sydväst, nordväst,
nordöst och sydöst.

Ödeshögs kyrka
Ödeshögs kyrka är centralt belägen i Ödeshögs tätort och miljön runt kyrkan präglas
fortfarande av den tid då kyrkplatsen var socknens centrum. Kyrkan uppfördes av sten under
1100-talet med ett litet rektangulärt långhus, smal...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Ödeshögs kyrka är centralt belägen i Ödeshögs tätort och miljön runt kyrkan präglas forfarande av den tid då kyrkplatsen var socknens centrum. Kyrkan uppfördes av sten under 1100-talet med ett litet rektangulärt långhus, smalare korabsid och östtorn. Kyrkan har under århundradens lopp genomgått omfattande förändringar och endast koret med östtornet är bevarat från den ursprungliga medeltida anläggningen. Kyrkans exteriör präglas framför allt av den restaurering som genomfördes 1887-1889 under ledning av arkitekt Ferdinand Boberg. Kyrkan har vitputsade fasader med dekorativa inslag av rött tegel, koppartäckt tak och huvudingången är ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister