Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grums kn, ÅSHAMMAR 1:59 M.FL. GRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 164:35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUMS KYRKA (akt.)
Värmland
Grums

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSHAMMAR 1:59

ÅSHAMMAR 1:60

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOMILJÖN - Kyrkan är belägen på det gamla kronohemmanet Sems ägor och redan under medeltiden fanns troligen en kyrka på denna plats. Vägen går idag öster om kyrkan, men före 1931 gick den väster om kyrkan, genom den nuvarande kyrkogården. I det lilla sockencentrat fanns tidigare såväl skola som sockenstuga och flera ekonomibyggnader i form av t ex kyrkstallar. Här fanns också ekonomibyggnader och arbetarbostäder som tillhörde gårdarna Agnahammar och Hammarsten. Idag utgör den gamla skolan församlingshem. I anslutning till denna finns några byggnader vilka är uppförda under senare delen av 1900-talet och som används av kyrkogårdsf...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande