Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, KÖPINGE 71:1 STORA KÖPINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1494-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA KÖPINGE KYRKA (akt.)
Skåne
Ystad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KÖPINGE 71:1

Beskrivning

Inventeringsår 2020

Kyrkomiljön
Stora Köpinge är belägen ca 1 mil nordost om Ystad och ingår i det område som topografisk har indelats som Södra Skånes slättbygder. Stora Köpinge ingick fram till 1891 i Ingelstads härad och övergick därefter till Herrestads härad. Området är fornlämningsrikt med över 180 registrerade fornlämningar och arkeologiska utgrävningar har påvisat att platsen varit bebodd redan under bronsåldern.

Stora Köpinge var under vikingatiden och medeltiden en viktig handelsplats intill Nybroån, som då var seglingsbar, och har tolkats varit en tidig föregångare till Ystad som handelsort. Den största kända jordägaren under medeltiden ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas