Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HOV 19:1 HOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

HOVS KYRKA, 2004-03-16, 34558

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVS KYRKOGÅRD (akt.), HOVS KYRKA (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOV 19:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

HOVS KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård är belägen vid Hovs bykärna som genomkorsas av
landsvägen. I anslutning till kyrkogården ligger församlingshemmet. Kyrkan ligger på
kyrkogårdens nordöstra del och kyrkans långhus är orienterat i östvästlig riktning.

Hovs kyrka
Hov är en medeltida socken. Den är belägen på vadstenaslätten vid sjön Tåkern. De
tidiga kristna gravmonumenten, de s k eskilstunakistorna, är rikt företrädda i Hov. Den
nuvarande kyrkan har föregåtts av en äldre stenkyrka på samma plats. Den nuvarande
kyrkan har en komplicerad medeltida byggnadshistoria, som inte är helt klarlagd.
Kyrkan började sannoli...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Hov är en medeltida socken. Den är belägen på Vadstenaslätten vid sjön Tåkern. De tidiga kristna gravmonumenten, de s k eskilstunakistorna, är rikt företrädda i Hov. Den nuvarande kyrkan har föregåtts av en äldre stenkyrka på samma plats. Den nuvarande kyrkan har en komplicerad medeltida byggnadshistoria, som inte helt är klarlagd. Kyrkan började sannolikt uppföras vid mitten av 1100-talet och har under senare delen av medeltiden tillbyggts vid flera tillfällen. Tornhuvens utseende härstammar från en ombyggnad 1765 av östgötabyggmästaren Petter Frimodig. Kyrkan har en salformad plan med sakristia i norr och torn i väster. Huvudingån...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister