Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, TINGVALLASTADEN 1:4 KARLSTADS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND890808/096

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSTADS DOMKYRKA (akt.)
Värmland
Karlstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TINGVALLASTADEN 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Domkyrkan är placerad på en höjd som kallas Lagberget. Den ligger väl synlig i staden. Kyrkan omgärdas av ett närmast kvadratiskt parkliknade gräsområde, en kyrktomt som före år 1800 även användes som kyrkogård. Gångarna är täckta med grus och stora träd är planterade som en krans runt byggnaden. Norr om kyrkans sakristia finns en vitmålad likbod av trä med skiffertak. Ute på kyrkbacken står två byster av biskop J A Eklund och superintendenten Sven Elfdalius.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister