Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, KÄLLSTAD 14:1 KÄLLSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

fd953301

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLSTADS KYRKA (akt.), KÄLLSTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄLLSTAD 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Källstad är en medeltida socken. Den äldsta kända kyrkan uppfördes under 1100-talet med ett litet långhus, smalare absidkor och ett östtorn över långhuset. Kyrkans nuvarande utformning härrör från en omfattande om- och nybyggnation under1860-talet, då ett nytt långhus uppfördes i anslutning till det medeltida tornet. Tornet har ett helt unikt utformat tornkapell med en absidformad nisch i öster som omges av smäckra kolonner med bas och kapitäl som bär upp en gavel. Den nuvarande kyrkan uppfördes efter ritningar, som sannolikt är utförda av arkitekt Ludvig Hawerman. Kyrkan, som är orienterad med koret i söder och det bevarade medelti...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

KÄLLSTAD KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger på den öppna östgötaslätten intill sjön Tåkern.
Kyrkogården är något rektangulär i nordsydlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens
nordöstra del och är orienterad i nord/sydlig riktning.

Källstad kyrka
Den äldsta kända kyrkan uppfördes under 1100-talet med ett litet långhus, smalare
absidkor och ett östtorn över långhuset. Kyrkans nuvarande utformning härrör från en
omfattande om- och nybyggnation under1860-talet, då ett nytt långhus uppfördes i
anslutning till det medeltida tornet. Tornet har ett helt unikt utformat tornkapell med en
absidformad nisch i öster so...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister