Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, ÖRBERGA 8:1 ÖRBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örberga kyrka, 218

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRBERGA KYRKA (akt.), ÖRBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRBERGA 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Örberga är en medeltida socken och är belägen i ett öppet odlingslandskap söder om Vadstena invid Vättern. Den första kyrkan på platsen har sannolikt varit av trä. Den nuvarande kyrkan är uppförd av kalksten och tornet har daterats till 1116-1117 genom dendrokronologisk provtagning. Tornet har en ovanlig utformning med utvändiga halvrunda trapptorn i söder och norr. Det mäktiga tornet är det enda i sitt slag som bevarats vid sidan av det vid Husaby kyrka i Västergötland. Korpartiet och korsarmarna är uppförda under 1200-talet med influenser från cisterciensisk arkitektur. Kyrkans sadeltak liksom tornspirans takfall är spåntäckta. To...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

ÖRBERGA KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i höjdläge på östgötaslätten. Kyrkogården har
en rektangulär planform i nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger nästan mitt på
kyrkogården, något åt väster.

Örberga kyrka
Den första kyrkan på platsen har sannolikt varit av trä. Den nuvarande kyrkan är
uppförd av kalksten och tornet har daterats till 1116-1117 genom dendrokronologisk
provtagning. Tornet har en ovanlig utformning med utvändiga halvrunda trapptorn i
söder och norr. Det mäktiga tornet är det enda i sitt slag som bevarats vid sidan av det
vid Husaby kyrka i Västergötland. Korpartiet och korsarmarna är uppförd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister