Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östra Göinge kn, EMMISLÖV 27:1 EMMISLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1695-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EMMISLÖVS KYRKA (akt.)
Skåne
Östra Göinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

EMMISLÖV 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2019

Emmislöv socken och kyrka ligger i den nordöstra delen av Skåne . S ockengränsen i söder och väster utgörs av Helge Å med Broby och Knislinge socknar på andra sidan. I öster gränsar socknen till Hjärsås socken. Västra delarna av socknen är odlad slättbygd medan de nordöstra delarna utgör småkuperad skogsbygd. Fornlämningar i socknen antyder att bosättningar funnits i området sedan stenåldern. Bynamnet är Emmislöv är en gammal namntyp som har sitt ursprung i sen järnålder då en fast bebyggelse kan ha etablerats på platsen Förleden i namnet kommer eventuellt av mansnamnet Emer och efterleden har betydelsen arvegods. En folksägen berät...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas