Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, JONSBERG 4:2 JONSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jonsbergs kyrka, 116

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JONSBERGS KYRKOGÅRD (akt.), JONSBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JONSBERG 4:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården består av tre kvarter: A-C, med kvarter A i väster, kvarter B mitt på kyrkogården
och kvarter C i öster.

Allmän karaktär
De tre kvarteren är långsträckta och skiljs åt av grusgångar. Korsande grusgångar delar in
kvarteren i mindre delar. Karaktären är varierande med enstaka påkostade familjegravar och
delar av den s k allmänna linjen bevarade. Inom vissa områden skapar rygghäckar en mer
strikt karaktär medan andra delar är mer öppna och saknar rygghäckar. Riktningen på häckar
och vårdar varierar. Den varierade karaktären beror troligen på olika omläggningar av enstaka
delar.

Omgär...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Det finns inga säkra uppgifter om när det första kapellet uppfördes vid Jonsbergs säteri. Det äldsta kända träkapellet på platsen härstammar dock sannolikt från 1500-talet. Den nuvarande kyrkan, som är belägen i direkt anslutning till Jonsbergs herrgårdsbebyggelse, uppfördes av timmer 1726. Kyrkan har en senbarock korsplan med rakslutet kor i öster, vapenhus i väster och sakristia på nordsidan. Huvudingången är via vapenhuset i väster. En större renovering utfördes 1904 av en av tidens ledande arkitekter, Carl Bergsten. Hans omgestaltning av kyrkorummet spolierades dock totalt efter en brand 1959. Kyrkan präglas idag, såväl interiör...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister