Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hammarö kn, HAMMAR 1:3 M.FL. HAMMARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND890808/106

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMMARÖ KYRKA (akt.)
Värmland
Hammarö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAMMAR 1:3

HAMMAR 1:67

HAMMAR 1:90

HAMMAR 1:105

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KYRKOMILJÖN: Dagens sockenkyrkomiljö ligger på öns norra del, på en plats som under medeltiden uppges vara gården Hammars ursprungliga ägor. Kyrkan ligger omgiven av kyrkogård med sträckning mot nordväst. Intill kyrkan i väster ligger gården Hammar som nyttjas till sockenstuga, i sydväst finns kapell samt församlings- och expeditionslokaler, i söder väg och mot öster bostadsbebyggelse. Där ligger också en äldre sockenstuga, numera bibliotek med mera. Den spånklädda korskyrkan, uppförd i liggtimmer har anor från 1300-talet. Efter en restaurering 1934 återställdes i huvudsak 1740-talsexteriören. Medeltida partier återfinns idag i kor ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister