Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hammarö kn, LUNDEN 1:4 SKOGHALLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 304:15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGHALLS KYRKA (akt.)
Värmland
Hammarö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

LUNDEN 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan ligger högt placerad på en bergknalle strax intill torget i Skoghall. Kyrktomten, som saknar inhägnader, består till övervägande del av naturmark med berg i dagen, gräsytor och blandade träd och buskar. En grusad gång/körväg leder längs med den södra fasaden, medan ytan närmast kyrkan är asfalterad. Mot norr avgränsas området av en genomfartsväg, i väster av gräsytor, mot söder hyreshus och i öster Skoghalls torg. En fristående klockstapel från 1949 ligger strax sydväst om kyrkan. En församlingsexpedition och en äldre likbod finns också i området.

Inventeringsår 1999

Se historik