Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, VÅNGA KYRKOJORD 2:2 VÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vånga kyrka och gravkapell, 106

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅNGA KYRKA (akt.), VÅNGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅNGA KYRKOJORD 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Vånga är en medeltida socken och finns omnämnd som Wanga 1393. Under äldre medeltid, troligen 1200-tal, byggdes en stenkyrka helgad åt Sankt Olof. Kyrkan tillbyggdes senare med ett större kor, en sakristia jämte ytterligare en tillbyggnad i norr. Under senare delen av 1800-talet lämnades kyrkan att förfalla och revs slutligen med undantag av sakristian som bevarades som gravkapell. Åren 1862-64 byggdes en ny kyrka söder om den gamla, uppförd i nygotik efter ritningar upprättade av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander. En brand 1959 lämnade bara murarna kvar och arkitekten Erik Lundberg fick i uppdrag att återuppbygga kyrkan. Exteri...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

VÅNGA KYRKOGÅRD
Kyrkogården är belägen söder om landsvägen och den gamla kyrkogården. Formen på
kyrkogården är i stort sett kvadratisk. Kyrkan ligger i det nordvästra hörnet. Det finns endast
gravvårdar på den södra och den östra sidan av kyrkan.

Vånga kyrka
Vånga är en medeltida socken och finns omnämnd som Wanga 1393. Under äldre medeltid,
troligen 1200-tal, byggdes en stenkyrka helgad åt Sankt Olof. Kyrkan tillbyggdes senare med
ett större kor, en sakristia jämte ytterligare en tillbyggnad i norr. Under senare delen av 1800-
talet lämnades kyrkan att förfalla och revs slutligen med undantag av sakristian som
bevarades ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister