Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sunne kn, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 3:42 M.FL. ÖSTRA ÄMTERVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND890807/030

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA ÄMTERVIKS KYRKA (akt.)
Värmland
Sunne

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 3:42

ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 3:78

Beskrivning

Inventeringsår 2004

KYRKOMILJÖ: Dagens stenkyrka föregicks av en sannolikt medeltida träkyrka, belägen cirka 100 meter sydväst om den nuvarande kyrkplatsen. Kyrkobyggnaden ligger orienterad i syd-nordlig riktning och strax intill ligger en klockargård, numera nyttjad som sockenstuga och en folkskolebyggnad nu fungerande som församlingshem.
Söder om huvudingången vid östra muren ligger ett gravkapell uppfört år 1914. Väggarna är klädda med liggande rödmålad träpanel och taket är täckt med skiffer, mot söder ar det en femsidig, halvrund avslutning. Utanför kyrkogårdens sydöstra hörn finns en ekonomibyggnad med bland annat garage. Klädd med faluröd pane...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande