Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, SKEDE 12:1 SKEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skedekkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDE KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEDE 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Skede kyrkogård är trapetsoid till formen och uppdelad i två tydligt
avgränsade områden, kyrkogården från 1833 och utvidgningen
från 1947. Kyrkobyggnaden är belägen på den norra delen med
koret i öster och den delar in kyrkogården i en större del i söder
och en mindre i norr. Den norra delen har gräsmatta och ett fåtal
gravvårdar oregelbundet placerade. I söder finns nord-sydliga
rygghäckar, både på området närmast kyrkan och på utvidgningen
från 1947. Mellan dessa två delar står den södra raden av den gamla
trädkransen kvar.

Omgärdning
Hela kyrkogården omgärdas av en kallmur i granit med huggen
sten. D...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.