Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 NÄRTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Närtuna kyrka kyrkogård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄRTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Närtuna kyrkogård är en vacker plats med, samtidigt inramad och med utblick över den flacka dalgången. En krans av grova lövträd och en kraftig gråstensmur omger kyrkogården. Gråstenmuren omgärdar hela kyrkogården och har två öppningar. I den den äldre ingången i nordöst finns en putsad tegelportal från 1770. Portalen har två kraftiga pelare, mellan dem sträcker sig en flack valvbåge. Portalen är nedtill spritputsad och avfärgad i gult, ovan detta slätputsad och har en putsrustik mot kyrkbacken. Grindarna i smide är samtida med portalen. Gråstensmuren är lagd i flera etapper under tiden 1726 till 1805. Kyrkogårdens storlek är ungefä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister