Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, RÖKLAND 1:26 ALNÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4085-13.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALNÖ GAMLA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

RÖKLAND 1:26

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten är relativt oregelbunden och avgränsas av en bogårdsmur i natursten med stigport bestående av två fristående murade stolpar, slätputsade, vitmålade och med plåttäckta krön, samt därtill hörande pardörrar av smide i norr. I bogårdsmurens södra del ingår de förmodade resterna av en kastal, delvis återskapad vid en restaurering av bogårdsmuren 1935 då dess kvadratiska grund i sten upptäcktes. Dess norra mur ingår i den nuvarande kyrkogårdsmuren. Tomten är gräsbevuxen och flera gravvårdar med äldre smideskors finns spridda runt omkring kyrkobyggnaden. En större gravvård med häll i sandsten finna lagd över häradshövdingen C. ...

Läs mer i eget fönster