Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, RÖ KYRKA 1:1 RÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rö kyrka fr SV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖ KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården består av två delar, den äldre kyrkogården på alla sidor omgiven av en gråstensmur och den förstoring som gjordes i slutet av 1930-talet i sluttningen mot nord och väst. Även den nya krykogårdsdelen är muromgärdad. Den äldre muren är av utvändigt släthuggen sten fogad med bruk och arkivuppgifter säger att den var putsad på 1700-talet. I nordvästra hörnet byggdes på 1890-talet en gravkammare med två ingångar. 1986 anlades en minneslund i norr.

Det finns ett tiotal grustäckta gravar och ett flertal med staket av järnräcken, smidda eller gjutna som märkbart bidrar till kyrkogårdens karkatär.

I södra delen av kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister